Chef @bradleone on not working in restaurants #shorts #bradleone #restaurant #podcast