Sept. 22, 2023

Et grått budsjett

Da er statsbudsjettet for 2024 ute!

Dvs. forslaget til regjeringen Større, de skal jo forhandle med SV for å komme i mål.

Det eneste positive man kan si om budsjettet er vel at man gjør et forsøk på å stagge galskapen fra SV, dvs. mot næringsfolk og "rikinger".

"Rikinger" som holder hjula i gang i Norge, som stadig flere rømmer ut av landet fra, pga. SVs/regjeringens skattepolitikk.

Tenk at man faktisk ikke forstår at ting henger sammen.

Det er et forslag om å bruke 220 millioner på gründertiltak.

Skatten Røkke bidro med, ALENE, til Asker kommune, var på 160 millioner per år... 

Tenk om man hadde lagt til rette for å f.eks fjerne særskatten på norsk eierskap, så hadde nok de fleste "rikingene" blitt igjen i Norge, og skattekassa hadde hatt mye mer å rutte med!

Nei, dette ble et grått statsbudsjett, som sagt det eneste positive med den er at man nok har begrenset galskapen som lå til grunn fra før!

Lytt på noen betraktninger i dagens episode:

https://www.podpage.com/liberaleren-podcast/gray-budget-2024/

Vi får bare se hva folkene i SV har å si til budsjettet!