Made with Podpage
Dec. 11, 2020

Tema: Om produksjon. Gjest: Bjørn Kristiansen

Tema: Om produksjon. Gjest: Bjørn Kristiansen

Bjørn Kristiansen har lang erfaring som produsent av kulturarv-produksjoner i DKS. Hva skal til for at han definerer et prosjekt som kulturarv? Hva skiller kulturarv fra andre kunstuttrykk?  Hvordan følger han opp en god idé til nyproduksjon? Og hvordan går det med samarbeid med andre kulturuttrykk? Disse spørsmålene kommer opp i denne samtalen med kollega Ketil Hustad.