Made with Podpage
Nov. 19, 2020

SPOR gjennom året

SPOR gjennom året

Denne episoden handler om serien «SPOR gjennom året»:    Camilla Wiik og Benter Aster snakker om  tre produksjoner som vises digitalt i høst og som alle har  2. verdenskrig og flukt som tema: 
Ellen-Astri Lundbys: «Brennende minner» som ble vist 23. oktober, «Flukten fra det norske Holocaust» som vises 26. november og Falstadsenterets «Fortellinger om flukt» som vises 9. desember.

Camilla Wiik er rådgiver i Kulturavdelinga - seksjon for kulturformidling i Møre og Romsdal fylkeskommune og Bente Aster er fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken.