Podpage Logo Made with Podpage
בניית חנות וירטואלית ושיווק אתרי מכירות

Recent Episodes

מכירות באינטרנט פרק 7 - 7 דרכים לשילוב רשתות חברתיות באתר המכירות שלך

מכירות באינטרנט פרק 7 - 7 דרכים לשילוב רשתות חברתיות באתר המכירות שלך

Episode page
מכירות באינטרנט פרק 6 - ככה מגדירים תוכנית שיווקית לחנות הווירטואלית

מכירות באינטרנט פרק 6 - ככה מגדירים תוכנית שיווקית לחנות הווירטואלית

Episode page
מכירות באינטרנט פרק 5 - גולש לא מחפש חולצה, הוא מחפש להיות יפה

מכירות באינטרנט פרק 5 - גולש לא מחפש חולצה, הוא מחפש להיות יפה

Episode page
מכירות באינטרנט פרק 4 - אני לא מאמין שאת המוצר שלי יקנו באינטרנט

מכירות באינטרנט פרק 4 - אני לא מאמין שאת המוצר שלי יקנו באינטרנט

Episode page
מכירות באינטרנט פרק 3 - האם חנות פיסית נדרשת כתנאי לחנות וירטואלית מצליחה

מכירות באינטרנט פרק 3 - האם חנות פיסית נדרשת כתנאי לחנות וירטואלית מצליחה

Episode page
מכירות באינטרנט פרק 2 - חשיפות והמרות

מכירות באינטרנט פרק 2 - חשיפות והמרות

Episode page