Liberaleren Podcast
★★★★★

vanvittig liberal podcast

Spenstig politisk podcast som kaster sitt lys på den moderne verdens utfordringer og uutnyttede muligheter. Kanskje er det liberalt å tenke på seg selv slik vi gjorde før 1972, når det globale samfunnet svikter?
Mulig vi får høre en filosofisk betraktning av denne tesen i kommende episoder?

Podcasten anbefales uansett politisk ståsted man måtte sogne til. hep hep

May 24, 2020 by vonborgestad on Apple Podcasts


Liberaleren Podcast